Een bos op zoek naar bomen

Een bos op zoek naar bomen

Of: Hoe een onschuldige familie van de ondergang wordt gered door de Bond Beter Leefmilieu

Deze strip is een speciale uitgave van 'De Bond Beter Leefmilieu' met de steun van 'De Nationale Loterij' in het kader van het 'Europees jaar van het leefmilieu'. De tekst is van Herman Brusselmans, en de tekeningen zijn van de hand van Erik Meynen met een medewerking van Geert Clarisse.

Bond Beter Leefmilieu
Verkrijgbaar bij:
Bond Beter Leefmilieu
Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel
tel. 02/282.17.20 - fax. 02/230.53.89
e-mail: hostmaster@bblv.be

Omvang: 28 pagina's
Prijs: gratis
ISBN: 90-72437-02-0


This page was created by Erik 'PalmBoy' RAEYMAEKERS

created on 11-08-2002 - last updated on 11-08-2002