De Pappenheimers in Cyberstreet

De Pappenheimers in Cyberstreet


Een unieke, nooit uitgezonden aflevering van de bekende tv-quiz, die bovendien interactief gespeeld kan worden door groepen jongeren.
Deze quiz heeft als doelstelling jongeren via moderne media op een ludieke wijze te sensibiliseren en informeren over straatkinderen en kinderrechten.

De DVD-quiz "De Pappenheimers in Cyberstreet" is gebaseerd op "de Pappenheimers" (quizprogramma op één) en is bedoeld voor jongeren vanaf 15 jaar. De quiz kan zowel in scholen, jeugdhuizen, jeugdverenigingen als thuis gespeeld worden. Met een dvd-speler, televisietoestel of groot scherm en projector kan een spelleider aan de slag om met 9 tot 25 enthousiaste deelnemers zelfstandig quizzen, zonder verdere assistentie van buitenaf. Op de dvd begeleidt quizmaster Tom Lenaerts de jongeren met nuttige speluitleg en boeiende beeldfragmenten.
De programmamakers van de originele tv-quiz verleenden hun professionele medewerking en ook bekende Vlamingen als Steven Van Herreweghe, Bart De Pauw, Frank Focketyn, Rob Van Oudenhoven , Herman Brusselmans en Roos Van Acker werkten mee aan dit project.

"De Pappenheimers in Cyberstreet" is het eerste uit een reeks van drie producten. Het globale project kreeg de naam CYBERSTREET. Deze naam verwijst enerzijds naar de problematiek die behandeld wordt, nl. straatkinderen en hun rechten, en anderzijds naar het gebruik van nieuwe media dat centraal staat in de methodologische uitwerking van het project. Het project Cyberstreet bestaat uit een specifiek aanbod van ontwikkelingseducatie, dat in het bijzonder gericht is op doelgroepen die binnen de huidige ontwikkelingseducatie veelal uit de boot vallen (onder meer buitengewoon onderwijs). Via computerspel, dvd-quiz en website trachten we te informeren en sensibiliseren over kinderrechten en de toepassing ervan in het Zuiden. Er wordt vertrokken vanuit herkenbare situaties, waardoor de doelgroep zich ook bewust wordt van zjin eigen rechten. Cyberstreet kwam tot stand in een samenwerking tussen het Vlaams Internationaal Centrum (VIC), Mobile School vzw en de Wiekslag vzw, met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.

De dvd 'De Pappenheimers in Cyberstreet' kan aangevraagd worden door jeugdhuizen, andere jeugdverenigingen en scholen. Deze aanvraag kan enkel via dit formulier.


This page was created by Erik 'PalmBoy' RAEYMAEKERS

created on 24-01-2006 - last updated on 24-01-2006

You're visiter number since 24-01-2006